Việt Nam có 'bệnh viện' cho cây ăn quả

Việt Nam có 'bệnh viện' cho cây ăn quả

Bệnh viện Cây ăn quả trung tâm đặt tại Tiền Giang với 57 'bác sĩ' sẽ mở rộng thêm 11 bệnh viện khu vực tại miền Nam và miền Trung đến 2021. Bệnh viện Cây ăn quả Trung tâm đặt tại Viện Cây ăn quả...

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

 

Đối tác của Doanh nghiệp Pháp luật