Kinh tế Kinh doanh

Đồng Tháp: 9 tháng, sản xuất nông nghiệp đạt 33.870 tỷ đồng

Dự kiến giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp Đồng Tháp cả năm 2019 sẽ đạt 42.827 tỷ đồng, tăng 3,02% so với năm 2018.
Sản xuất quýt hồng ở Lai Vung - Đồng Tháp.

Sản xuất quýt hồng ở Lai Vung - Đồng Tháp.

 
 

 

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ theo dõi sát diễn biến lũ, kịp thời khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp bảo vệ SX. Hướng dẫn các địa phương đăng ký mã số vùng trồng trên các cây ăn trái chủ lực của địa phương để hướng đến XK.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành tiếp tục công tác tham mưu, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động kinh tế hợp tác, trang trại và hội quán trên địa bàn tỉnh.


Nông nghiệp Đồng Tháp tăng trưởng khá.

Theo ông Thiện, trong thời gian tới ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, tập trung việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX, THT nâng chất các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.


Có thể bạn quan tâm