Giáo dục Tin tức

Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh học viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế là chương trình đào tạo tiên phong của trường Đại học Ngoại thương trong lĩnh vực quản lý công và chính sách kinh tế theo định hướng ứng dụng. Với định hướng gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, chương trình liên tục được cập nhật về nội dung và đa dạng hóa về hình thức đào tạo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường và xã hội.   Trong năm học 2022-2023, chương trình tiếp tục tuyển sinh với mức độ linh hoạt hơn so với những năm trước. Trong năm học này, các ứng viên khi đăng ký Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo là đào tạo chính qui hoặc vừa làm vừa học. Đây là một điểm đổi mới quan trọng trong chính sách của Nhà trường hướng tới nhu cầu thực tiễn của xã hội dựa trên cơ sở phát huy các thế mạnh vượt trội về trình độ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cũng như mạng lưới kết nối sâu rộng với các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm cả b, ban, ngành và địa phương.

Thông tin chương trình học Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Skhác biệt nổi bật của chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương là ở việc gắn kết chặt chẽ với hoạt động thực tiễn. Sau khi chính thức trúng tuyển, song song với việc hoàn thành các học phần trên lớp, học viên được trực tiếp tham gia vào các hoạt động nghiên cứu các vấn đề thực tiễn cùng giảng viên, tham gia vào các hoạt động thực tế, thực tập ở các tổ chức, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Hoạt động này là điều kiện tốt để người học có thể áp dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn quản lý một đơn vị cụ thể. Học viên tham gia các chương trình ngoại khóa như hội thảo, workshop…

Do có cơ hội được thực tập và tích luỹ kiến thức thực tế liên quan tới quản lý trong các cơ sở khác nhau nên sau khi tốt nghiệp, học viên có thể nắm giữ nhiều vị trí khác nhau liên quan tới quản lý kinh tế ở các cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu kinh tế cũng như các vị trí quản lý trong doanh nghiệp. Nội dung Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế cũng có tính liên thông cao, bảo đảm cho học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục tham gia bậc học tiến sĩ hoặc tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu kháctrong và ngoài nước.

Các học viên chương trình Quản lý kinh tế K2A trong lễ bảo vệ luận văn

Mọi thông tin về chương trình, xin liên hệ:

Khoa Sau đại học, Phòng 906, tầng 9 nhà A hoặc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Phòng B217, tầng 2 nhà B

Trường Đại học Ngoại thương

Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0353901533, 0915230483


Có thể bạn quan tâm